Nerotind 1428 moh

Nerotind ligger på kommunegrensa mellom Balsfjord og Målselv og er en grei topptur, både sommer og vinter. Nerotind er ikke like populær som mange av nabotoppene, det er vel først og fremst pga anmarsjen som er noe lengre enn toppene på vestsiden av Tamokdalen. Her er turbeskrivelsn fra turen min til Nerotind.

Harkinn i Tamokdalen er startstedet for en tur til Nerotind, fra Tromsø tar kjøreturen ca 1 time og 25 minutter. Ved Lyngenfjord adventure sine gammer er det mulig å parkere. Om sommeren er det god vei/senere sti inn Finndalen, mens det om vinteren er scooterløype de 3-4 kilometerne anmarsjen er på.

Følg skogsveien/stien inn til Vassdalselva, om man følger stien litt lengre opp enn der stien krysser elva på kartet er det mulig å komme stortsett tørrskodd over elva. Vi fulgte stien på den store sletta under Vassdalsfjellet ett stykke inn Finndalen før vi dreide mot ryggen av Nerotind. Vi brukte litt tid på å finne en plass å krysse Finndalselva, den klarte vi å hoppe over. Etter elva var det ett nytt flatt parti, før stigningen startet for alvor. I starten var det mest lyng og mose, men lengre opp ble det en del stein.

Fra fortoppen på litt over 1100 moh var det et slakt parti, ett lite parti på ryggen var ganske smalt, men ikke noe vanskelig. Ryggen ble bredere igjen før man startet på den siste bakken opp mot Nerotind. På toppen lå det en høy snøskavel som var noen hundre meter lang. Vi forsøte å gå videre langs ryggen til > 1400 og 1384, men med tåke og våt stein avbrøt vi forsøket ganske snart. Under gode forhold skal det sikkert være mulig å få det til med minimal høydeskrekk…. Vi fulgte samme ruten ned.

Første besøk: 22 August 2010

Tidsforbruk: ca 4 timer

Nerotind
Nerotind
Rute
Ryggen opp til Nerotind fra Vassdalseva
Noen må bygge en bro her
Noen flate kilometer i starten før man starter på stigningen opp ryggen til fortoppen
Fortoppen
Martin hopper over Finndalselva
På tur opp ryggen
På fortoppen, slak stigning til toppen
Tåke rundt toppen
Det smaleste partiet på ryggen
Martin hadde ikke hansker med seg om du lurer på hvorfor han har hendene i lommen på alle bildene....
Siste stigningen før snøskavelen på toppen
På den 7-8 meter høye snøskevelen som lå langs hele toppen
Forsøk på å gå til punkt > 1400 vest for Nerotinden som ble avbrutt pga litt luftige partier på våt stein og i tåke
Slukøret på tur ned igjen
Ryggen på nedturen
Måtte sjekke utsikten fra noen spennende steiner på ryggen