Børingsfjellet 1045 moh

Børingsfjellet har vært med på Sørreisa sin varriant av 10 på topp de siste årene og er en relativt godt besøk topp. Børingsfjellet er en grei topptur for de fleste. Jeg gikk Børingsfjellet sammen med Børingstinden i en liten Børingtravers. Her er turbeskrivelsen fra turen min til Børingsfjellet og Børingstinden.

 

Startstedet ca ved gården Nyli ligger 17 mil og litt i overkant av 2 timers kjøretur fra Tromsø. Jeg parkerte på i en busslomme.

 

I starten fulgte jeg en avkjøring og havnet i et gjerde lamme noen hyggelige kyr før jeg fant en «sti» jeg kunne følge et stykke opp til skogen åpnet seg alt etter ca 100 høydemeter. Da skogen åpnet seg siktet jeg meg inn mot ryggen som går opp mot punkt 836 i lettgått terreng med mye mose. Jeg holdt retningen og gikk over punkt 836, noe som strengt tatt ikke var nødvendig, men jeg slapp unna snø. Man sparer ca 40 høydemeter med på holde litt mer til vest.

 

Om mot Børingsfjellet holdt jeg ryggen og de siste par hundre meterne gikk langs toppryggen som var stupbratt mot nord. På toppen var det stor varde og gjestebok.

 

Dagens neste turmål var Børingstinden, fulgte toppryggen tilbake til der ryggen går mot Børingstinden. Det var en liten glippe i toppryggen jeg grit kunne komme meg ned på den litt vridne ryggen som går mellom toppene. Ryggen hadde en god del klyving i bratt terreng i starten. Alternativt kan man gå følge ryggen ned fra Børingsfjellet noen meter ned mot startstedet før man traverserer ut i østsiden. Der slipper man klyvingen, men også her er det til tider bratt.

 

Da den bratte klyvingen etter ryggen var unnagjort var resten av ryggen grei å følge, om man synes det er bratt ned mot vest kan man bare holde seg litt lengre øst på ryggen. Mot Børingstinden fulgte jeg ryggen hele veien. På det laveste var ryggen 845 meter før de 250 høydemeterne op til Børingstinden. Fulgte ryggen etter gressbakker nesten hele veien til toppen, var noen få ganger litt nede i sørsiden på turen til toppen. Børingstinden er kalt for dimmetoppen, da det er en tradisjon at soldatene på flystasjonen under Høggumpen tar seg en tur hit før de drar hjem fra militæret.

 

For et enkelt besøk av Børingstinden er det nok enklest å komme inn på laveste punkt på ryggen mellom Børingsfjellet og tinden, men da må man nok forvente å bli litt våt på beinan når man krysser Skøelva, i hvertfall tidlig på sesongen.

 

På toppen er det nok fantastisk utsikt på litt bedre vær enn under mitt besøk og matboksen til gjesteboka hadde 4 cm vann i bunnen, noe som gjorde registreringen av turen og titten etter kjentfolk vanskelig. På returen fulgte jeg ca samme ruten, gikk litt ned i østsiden for å spare noen høydemeter, kom inn på ryggen til Blringsfjellet på ca 960 moh i en bratt og løs renne pga snøsmeltingen.

Var på Børingsfjellet etter ca 1.15, en ny time til Børingsfjellet og nede på litt i overkant av 4 timer.

 

 

Børingsfjellet fra Børingstinden

 

Rute
Børingsfjellet fra Høggumpen
Børingstinden fra Høggumpen
Kutråkk i starten
Etter en kilometer åpnet terrenget seg enda mere
Høggumpen
Her er jeg like før punkt 836 og begynner å få utsikt mot dagens første turmål
Uten zoom
Fulgte ryggen på høyresiden før jeg gikk toppryggen til toppen
Toppryggen
Børingstinden fra Børingsfjellet
Gjestebok, postkasse og navneskilt på toppen
Tilbaketuren på toppryggen
Enlitt spenstig formasjon på toppryggen
Ryggen mot Børingstinden
Gikk ned på ryggen i denne åpningen
Et lite stykke nede på ryggen mot Børingstinden. En del klyving for å komme seg ned her
Ryggen fra Børingstinden når det bratteste partiet var ferdig
Rimelig bratt mot vest
Et lite klyveparti på midten av ryggen
Børingstinden
Tilbake mot Børingsfjellet
Børingstinden fra ryggens punkt 916
Børingstinden
Greit med gressbakker istedenfor steinur
På ryggen opp mot Børingstinden
Litt nærmere toppen
-
Toppen
Varden
Børingsfjellet fra veien på hjemmturen
Børingstinden fra veien på hjemmturen